Reklamační řád

Reklamační formulář ke stažení zde

 

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím, tj. Autonar czech s.r.o. (www.autodily-na-skodu.cz), Mštěnovice 30, Lešná 756 41, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

Při řešení reklamace kupujícího maloobchodního spotřebitele se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Při řešení reklamace kupujícího podnikatele (velkoobchod) se reklamace řeší dle z.č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.

Kupující spotřebitel i podnikatel je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

 

2. Doba záruky

Délka záruky, pokud není uvedeno jinak, je standartních 24 měsíců. Výjimkou mohou být například repasovaná turbodmychadla se zárukou 1 rok, některé podvozkové díly se zárukou 3 roky nebo tažná zařízení s doživotní zárukou atd.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí nebo vyzvednutí zboží.

V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

 

3. Záruční podmínky

Kupující je povinen, aby bezprostředně při dodání zkontroloval spolu s dopravcem stav balíku (počet balíků, neporušenost balíku a pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená a uvést ji u přepravce jako poškzenou nebo neúplnou. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Záruku nelze uplatnit v těchto případech:

  • vypršením záruční lhůty
  • mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
  • Vady způsobené běžným užíváním

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři). Pro uvedení závady požadujeme písemnou formu v reklamačním formuláři.

 

4. Postup vyřízení reklamace

Reklamaci lze zahájit zasláním přepravní službou na adresu Autonar czech s.r.o., Mštěnovice 30, Lešná 756 41. Se zbožím je nutné poslat řádně vyplněný reklamační protokol a to buď emailem nebo přiložený v balíků

Firma Autonar czech s.r.o. posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. Při zřetelné vadě výrobku nebo materiálu výrobku zasíláme ihned zboží nové!

V případě, že prodávající nebude schopen určit, zda-li se jedná o vadu výrobku nebo neodborné zacházení či jiný důvod, který by mohl podléhat neuplatnění reklamace, prodávající zašle výrobek na posouzení výrobci a u kupujícího spotřebitele je prodávající povinen celou reklamaci vyřídit do 30 prac. dní. U kupujícího podnikatele se prodávající bude řídit dle z.č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.

Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem obdržení reklamovaného zboží spolu s řádně vyplněným formulářem a fakturou.

 

Kupující má právo po kladně vyřízené reklamaci na výměnu zboží za stejné nebo v podobné cenové relaci. Ovšem v úvahu připadají i tyto řešení kladně vyřízené reklamace:

  • výměna zboží za jiné zboží s případným doplatkem - vratkou peněz
  • oprava reklamovaného zboží, pokud zboží lze opravit
  • výměna zboží za jiné v podobné cenové relaci

po vzájemné domluvě, vrácení penež za vyreklamované zboží (tento krok nám po první reklamaci zákon neukládá, ale při slušném jednání zákazníka jsme v někteých případech i na tento krok ochotni přistoupit.)

 

Reklamační formulář ke stažení zde

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz